Bestill rom

Hotellet har totalt 303 rom. Gjennom dets 104 år lange historie har det blitt bygget ut i mange etapper. Både antall rom og konferanselokaler har økt gjennom årene.
Velkommen til Lillehammer!

Online Booking